Privatekonomi

Enligt en ny rapport från Kronofogden fortsätter var femte person som inte betalar sina skulder inom ett år att vara skuldsatt över en längre tid. Anledningarna till detta är främst att den som lever med skulder får allt svårare att betala och till och med kan behöva låna för att klara vardagen.

Kronofogdens nya statistik visar att färre svenskar är skuldsatta, men innehåller också en hel del varningstecken. Under 2017 registrerade 100 000 personer sin första skuld hos Kronofogden och av dessa var en femtedel kvar efter årets slut.

För de som inte klarar av att betala sina skulder inom ett år är risken stor för att skulderna ligger kvar under längre tid. Detta är även en av anledningarna till att hela 45% av  alla skuldsatta har haft sina skulder i över 5 år.

Tänk på! De som inte klarar av att betala sina skulder inom ett år löper stor risk för att bli skuldsatta även på lång sikt.

Att de som registrerade sin första skuld under 2017 till stor del klarade av att betala av denna inom ett år är självklart goda nyheter. Det ger dock upphov till frågan hur många som klarat att betala sina skulder om konjunkturen varit sämre.

Långsiktigt skuldsatta ofta i svår situation

För den som blir långsiktigt skuldsatt är situationen ofta påfrestande. Eftersom skulderna ökar med ränta och den skuldsatta inte sällan har en låg eller obefintlig inkomst kan denna bli tvungen att fortsätta låna för att klara sin vardag. Av denna anledningen är det en stor samhällsfråga hur man ska minska den långsiktiga skuldsättningen och hur man undviker att denna uppstår. Enligt Kronofogden uppkommer ofta skuldproblematiken till följd av oväntade livshändelser som skilsmässor eller livskriser.

Tänk på! För långsiktigt skuldsatta är den vanligaste orsaken till problematiken oväntade livshändelser som en skilsmässa.

Om konjunkturen försämras i framtiden är risken stor för att flera kommer fastna i långsiktiga skulder. Troligtvis skulle statistiken för antalet skuldsatta troligtvis vara betydligt sämre om Sverige inte befann sig i en högkonjunktur i nuläget.